За Мен

Моето преподаване е фокусирано върху концепции и методи, усъвършенствани с течение на практиката ми, а техниката, която използвам, цели да достигне до всеки ученик индивидуално. Стремежът ми е да постигнете най-доброто, на което сте способни.

Д-р Георги Джумайов

Д-р Георги Джумайов

Завършва Езикова гимназия „Иван Вазов“ в гр. Пловдив със златен медал;

Магистър по английски език, испански език и образователен мениджмънт; Доктор към Българска академия на науките;

Преподавател в Езикова гимназия „Пловдив“ и в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;

Езици – български, английски, испански и руски език;

Опит

Дългогодишен опит като преподавател по английски език на деца, ученици, студенти и възрастни в елитни гимназии, университети и частни школи. Участие в множество семинари, конференции и научни проекти с академична цел.

Опит

Научни Публикации

НАГЛАСИ НА ОБУЧАВАНИТЕ КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕХНОЛОГИИ В ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЯХНАТА РОЛЯ В (ЧУЖДО)ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ XXI ВЕК

Мотивации и затруднения на съвременните ученици при изучаването на чужд език

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА УСВОЯВАНЕ НА МЕЖДУЕЗИКОВИЯ ТРАНСФЕР НА ТЕМПОРАЛНИТЕ ФОРМИ (БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

ЗА СТЕПЕНИТЕ НА СРАВНЕНИЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ, АНГЛИЙСКИ И ИСПАНСКИ ЕЗИК

Georgi Dzhumayov Georgi Dzhumayov